Maksud dan tujuan PERHIMPI :

  1. Menjadi satu wadah bagi peminat dalam ruang lingkup pengembangan dan pemafaatan sumberdaya cuaca dan iklim untuk pertanian, untuk bertukar pikiran dan pengalaman, guna mengembangkan daya fikirmengenai masalah serta persoalan yang dihadapi.
  2. Membantu usaha pemerintah dalam bidang pengembangan dan pemanfataan sumberdaya cuaca dan iklim untuk pertanian.
  3. Mengembangkan penghayatan masyarakat luas yang merataterhadap pemanfataan cuaca dan iklim untuk pertanian secara bijaksana dan pemeliharaan kelestraian fungsi sumber daya guna kebahagiaan dan kesejahteraan manusia sepanjang masa dengan memperhatikan segi pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup yang sehat.